Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlediği “Sağlıklı Ailede Anne” konulu konferans’ta Doç. Dr. Yavuz Selvi kadın ruh sağlığı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konya Ticaret Odasında düzenlenen konferansa Ak Parti Konya Milletvekili Dr.Hüsniye Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan Küçükkendirci, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr.Gökhan Darılmaz, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, sağlık idarecileri ve çoğunluğu annelerden oluşan vatandaşlar katıldı.

 

Doç. Dr. Yavuz Selvi konuşmasında özetle aşağıdaki hususları gündeme getirdi.

Psikiyatrik bozukluklar yetiyitimine ve hayat kalitesinin düşmesine sebep olan hastalıklardır. Yaşam boyu sıklıkları tahmin edilenden çok daha yüksektir. Genel toplama bakıldığında neredeyse toplumun yarısına yakınını doğrudan etkileyen psikolojik sorunların olduğu söylenebilir. Pek çok insan tanı konulmamış şekilde yaşamlarını bu hastalıklarla sürdürmekte olabilir. Belki de psikolojik sorunu bulunanların yalnızca yarısına tanı konulabilmektedir.

Tüm psikiyatrik bozukluklar hem erkek hem de kadınlar için tanımlanmıştır fakat cinsiyet bazı hastalıklar için önemli risk faktörü olarak öne çıkmaktadır.

 

Cinsiyet psikiyatrik bozukluklar için önemli bir belirleyicidir. Hem hastalığı hazırlayan hem de hastalıklardan koruyan bir faktör olarak cinsiyet önemli bir yer tutmaktadır. Bazen cinsiyetin belirleyici gücü sosyoekonomik durumlar, sosyal pozisyonlar ve başka risklerden daha ön planda olabilir.

Depresyon, kaygı bozuklukları ve somatizasyon bozukluğu gibi yaygın psikiyatrik bozukluklarda bu fark iyice belirgin olarak gözükmektedir.

 

Batılı toplumlarda kadının rolünü araştıran bir çalışmada kadınların erkeklerden daha fazla duygusal problemlere sahip olduğu saptanarak, nedenleri şu şekilde sıralanmıştır:

  • Erkekler kendilerini tatmin eden iş ve aileye sahip iken, kadınlar çoğunlukla sadece aileye sahiptirler.
  • Ev işleri ve çocuk yetiştirmek oldukça yorucu ve yıldırıcı işlerdir.
  • Ev kadınının rolü tam olarak belirli ve görünür değildir.
  • Kadının çalıştığı pozisyonlar erkeklerden daha az tatmin edici pozisyonlardır.

 

Yukarıdaki durumlarla mücadele eden kadının hedefi açık değildir. Radikal mücadele toplum tarafından hoş görülmez. Toplumun tabularına saldırı olarak algılanabilir..

 

Depresyon 2020 yılında en çok yetiyitimine sebep olacak hastalıktır ve kadınlarda 2 kat daha fazla görülür. Ayrıca depresyon kadınlarda daha ağır ve zorlu, dirençli seyreder.

 

Depresyon, kaygı bozukluğu, eşlik eden başka bozukluklar genellikle cinsiyet özelliklerinin yanısıra cinsiyet rolleri, stress faktörleri ve olumsuz yaşam koşulları ile de doğrudan ilişkilidir.

 

Kadınlara şiddet

Sosyoekonomik dezavantajlar

Düşük gelir

Gelir eşitsizliği

Düşük sosyal statüler

Başkalarının bakımını üstlenme gibi durumlar depresyon gelişimi açısından riskin artmasına neden olmaktadır.

 

Kadınlarda fiziksel ve cinsel travma sıklığı daha fazla olduğundan travma sonrası stress bozukluğu sıklığı da daha fazladır.

 

Kadınlar maalesef hayatları boyunca, anne karnından başlayarak, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde, erkeklere göre daha çok fazla risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Bu risk faktörleri biyolojik olduğu kadar pek çok sosyal nedenlere de bağlıdır.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Selçuklu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Saliha Acar, Annenin çocuğun dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, ”Anne, ailenin temel taşı, aile ise toplumu oluşturan en önemli faktördür. Bir toplumun maddi ve manevi yönden gelişmesini istiyorsak annelerimizin beden ve ruh sağlığına öncelik vermemiz gerekmektedir” dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsniye Erdoğan ise, Millet olarak bilinçli ailelerde yetişen çocuklara ihtiyacımızın olduğunu vurgulayarak, “İmanımızı, öz değerlerimizi, kültür ve ahlakımızı muhafaza etmeliyiz. El ele, gönül gönüle vererek, çocuklarımızı yetiştirirken atalarımızın hatıralarını, güzel örf ve adetlerimizi nakış nakış işlemeliyiz. Bu nedenle sağlıklı aile faktörü çok önemli, iletişim kurabilen, çatışma ve çözme yöntemlerini kullanabilen, sorumluluk paylaşımını sağlıklı bir şekilde yapabilen, bireysel farklılıklara saygı gösteren ailelerimizin önemi aşikârdır” şeklinde konuştu.

 

Ailelerin annenin sağlığı ile varlık bulabileceğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan Küçükkendirci de, “Dinimizde ve kültürümüzde anne sevgisinin önemi tartışılmaz. Ahkaf suresinin 15. Ayetinde, ‘Biz insana anne babasına güzel davranmasını önerdik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu’ şeklinde geçiyor. Ayetlerde bile ortaya konulduğuna göre gebelik ve doğum süreci zahmetli bir süreç. Bu nedenle annelerimizin haklarını ödememiz mümkün değil. Annelerimizin varlığı sayesinde aile bir okula dönüşüyor, çocuklarımızın ilk eğitimini veren öğretmenler, anne ve babalardır. Anne-Çocuk ilişkisinin, sosyal, ruhsal ve fiziksel manada konuşmak üzere bu konferansı düzenledik” ifadelerini kullandı.

 

Sağlık Müdürlüğü 2